รู้จัก ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลันที่ทำเอส กันตพงศ์ เกือบตาย


รู้จัก ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลันที่ทำเอส กันตพงศ์ เกือบตาย

เรียกได้ว่าปาฏิหาริย์ได้เกิดขึ้นกับพระเอกดัง "เอส กันตพงศ์ บำรุงรักษ์" หลังเกิดอาการวูบหมดสตินานกว่า8วัน ทางทีมแพทย์วินิจฉัยว่าเจ้าตัวมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลันขั้นรุนแรง เป็นเหตุให้การทำงานของหัวใจผิดปกติและการเต้นของหัวใจผิดปกติ ต้องปั้มหัวใจตลอดระยะเวลาที่นำตัวส่งโรงพยาบาล ตอนนี้พ้นวิกฤตแต่ยังต้องอยู่ดูอาการอย่างใกล้ชิด

สำหรับ ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ หรือกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด อาการดังกล่าว มักเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน ซึ่งเกิดจากกลไกการเกิดมาจากลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดหัวใจที่ตีบแคบอยู่ก่อนแล้ว

อย่างไรก็ตามแม้จะไม่มีใครบอกได้ว่าหลอดเลือดจะอุดตันเมื่อใด และกล้ามเนื้อหัวใจจะขาดเลือดตอนไหน แต่เมื่อใดก็ตามที่เกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดหัวใจ ผู้ป่วยมักมีอาการแน่นหน้าอกเป็นอาการเตือนที่สำคัญรู้จัก ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลันที่ทำเอส กันตพงศ์ เกือบตาย

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดอักเสบเฉียบพลัน ซึ่งพบได้บ่อยและต้องระมัดระวังอย่างมาก

- โรคเบาหวาน
- โรคความดันโลหิตสูง
- ไขมันในเลือดสูง

นอกจากนี้ ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ยังได้แก่

- การสูบบุหรี่
- ภาวะกรนรุนแรง
- ภาวะหยุดหายใจระหว่างหลับ ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนแล้วว่าทำให้ผู้ป่วยขาดออกซิเจนเป็นผลให้หลอดเลือดเสื่อมเร็ว และสามารถกระตุ้นให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันได้ง่าย

นอกจากผู้ป่วยจะมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแบบเฉียบพลันจากลิ่มเลือดแล้ว ยังมีผู้ป่วยอีกกลุ่มที่ต้องระวัง คือ

- กลุ่มที่มีภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบซึ่งลิ่มเลือดยังไม่อุดตัน ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีอาการเฉพาะเมื่อหัวใจต้องทำงานหนัก คือตอนที่ออกแรง และหัวใจเต้นเร็ว ผู้ป่วยกลุ่มนี้ต้องอาศัยการควบคุมปัจจัยเสี่ยงควบคู่ไปกับการใช้ยาซึ่งมักจะได้ผลดี หรือในกรณีที่เป็นมากอาจต้องพิจารณาการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ หรือกรณีที่หลอดเลือดตีบหลายเส้น แพทย์จะพิจารณาทำการผ่าตัด

ปัจจัยเสี่ยงกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงและแก้ไขได้

- เพศ จากข้อมูลทางสถิติที่ผ่านมา พบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง
- อายุ พบผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดในวัยกลางคนขึ้นไปถึงวัยสูงอายุ เพศชายอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป และเพศหญิงอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป
- พันธุกรรม ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเดียวกันป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดร่วมด้วย โดยเฉพาะคนในครอบครัวที่เริ่มมีอาการตั้งแต่วัยกลางคนขึ้นไป จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้มากกว่าผู้ที่ไม่มีประวัติคนในครอบครัวป่วยเป็นโรคนี้ร่วมด้วย

ปัจจัยเสี่ยงที่สามารถเปลี่ยนแปลง และแก้ไขได้

-โรคประจำตัว หรือโรคที่พบร่วมด้วย เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง อ้วน เป็นต้น
- พฤติกรรมเสี่ยงจากการสูบบุหรี่ การไม่ออกกำลังกาย ภาวะเครียดเรื้อรัง


รู้จัก ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลันที่ทำเอส กันตพงศ์ เกือบตาย

หัวใจ เป็นกล้ามเนื้อที่ปั้มเลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อและปั้มเลือดไปปอดเพื่อฟอกเลือด ในการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจต้องได้รับสารอาหาร และออกซิเจนจากหลอดเลือดโคโรนารี (Coronary Arteries) ซึ่งมีอยู่ 3 เส้น ถ้าหากเส้นใดเส้นหนึ่งเกิดการอุดตันด้วยลิ่มเลือด หรือตีบตันจากหลอดเลือดแข็งจนกล้ามเนื้อบริเวณนั้นขาดเลือดภายใน 20 นาที กล้ามเนื้อบริเวณนั้นจะตาย กล้ามเนื้อหัวใจไม่ทำงาน อาจพบอาการมากน้อยต่างกัน อาการที่สำคัญ คือ

- ผู้ป่วยที่หลอดเลือดหัวใจตีบมักจะมีอาการแน่นหน้าอก (Angina Pectoris) คล้ายมีของหนักทับหน้าอก มีอาการคล้ายมีอะไรมาบีบรัด เจ็บใต้กระดูกด้านซ้าย อาจเจ็บร้าวถึงขากรรไกร และแขนซ้าย
- อาการเจ็บมักจะสัมพันธ์กับการออกกำลังกาย เช่น วิ่งตามรถเมล์ เดินขึ้นสะพานลอย ยกของหนัก ภาวะเครียดจัด
-อาการเจ็บมักไม่เกิน 15-30นาที อมยาแล้วหายปวด พักแล้วอาการเจ็บจะหาย มีอาการเจ็บไหล่ คอ ขากรรไกร หลัง
- อาการปวดท้องโดยเฉพาะเจ็บหน้าอกร้าวมาบริเวณลิ้นปี่
-หายใจติดขัด หายใจไม่ออก
- เหนื่อย เวียนศีรษะ หน้ามืดจะเป็นลม
- คลื่นไส้อาเจียน เหงื่อออก


รู้จัก ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลันที่ทำเอส กันตพงศ์ เกือบตาย

หากมีอาการเจ็บหน้าอกและมีอาการดังกล่าวข้างต้นเป็นครั้งแรก ต้องรีบพบแพทย์ หรือมีอาการเจ็บหน้าอกมานาน และความรุนแรงไม่ได้เปลี่ยนแปลง อาจจะรับประทานยาที่มีอยู่เดิม และรับคำปรึกษาจากแพทย์ ท่านที่มีอาการเจ็บหน้าอกอยู่ก่อน หากมีอาการดังต่อไปนี้ให้รีบพบแพทย์ ซึ่ง เรียกกลุ่มอาการนี้ว่า Unstable Angina

-เจ็บครั้งนี้ เจ็บมากกว่าครั้งก่อนๆ
-เจ็บครั้งนี้ นานกว่า 20 นาที
-เจ็บครั้งนี้ เกิดขณะพัก
-เจ็บครั้งนี้ อมยาแล้วไม่หายเจ็บ
-เจ็บครั้งนี้ เจ็บมากจนเหงื่อออก เป็นลม หรือหายใจหอบเครดิตแหล่งข้อมูล : www.pptvhd36.com


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 1. อัพเดตภาพ เอส กันตพงศ์ สีหน้าสดใสควงลูกเมียเที่ยวทะเล
 2. เปิดภาพล่าสุด เอส กันตพงศ์ หายดีกลับมาใช้ชีวิตปกติแล้ว
 3. สีหน้าสดใส เอส กันตพงส์ อัดคลิปยกมือไหว้ หมดสติ 8 วันคนดีพระคุ้มครอง
 4. เวฟ สาริน เผยอาการล่าสุดหลังได้เข้าเยี่ยม เอส กันตพงศ์
 5. พี่น้องคู่นี้น่ารัก พระเอกดังโผล่อวยพรวันเกิด เอส กันตพงศ์ ถึงโรงพยาบาล
 6. ซึ้งมาก คิตตี้ คริสติน่า อวยพรวันเกิดเอส กันตพงศ์รักเธอสุดหัวใจ
 7. ให้กำลังใจ ภรรยาเอส กันตงพศ์ เผยสิ่งที่กำลังทำร้ายตัวเอง-ลูกสาว
 8. คิตตี้ภรรยาเอส กันตพงศ์ อัพเดตอาการสามีหลังผ่าตัดใส่เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ
 9. คิตตี้ภรรยาเอส อัพเดตภาพล่าสุดสามี พร้อมแจ้งข่าวเตรียมผ่าตัด
 10. “คริสติน่า” ภรรยา “เอส กันตพงศ์”กับมาดนางแบบสวยเกินต้าน
 11. ภรรยา เอส กันตพงศ์ เปิดข้อความซึ้งครบรอบแต่งงาน3ปี
 12. ภรรยา “เอส กันตพงศ์” เปิดภาพช่วงเวลาที่ครอบครัวมีความสุข
 13. เธอคนนี้ยื่นมือช่วยเหลือคิตตี้ หลังต้องเป็นเสาหลักแทนเอส
 14. งานแรกมาแล้ว คิตตี้ภรรยาเอส กันตพงศ์ หลังขึ้นเป็นเสาหลักแทนสามี
 15. ภรรยาเอส กันตพงศ์ โพสต์เริ่มหางานทำแล้ว เพื่อนำเงินดูแลครอบครัว
 16. ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ! เอสกันตพงศ์ เผยชีวิตเฮลท์ตี้ขั้นสุด-เเม้เเต่น้ำเย็นก็ไม่ดื่ม
 17. ใครฟังก็อึ้ง คริสตี้ ภรรยาเอสกันตพงศ์ เผยคำพูดคุณหมอ ที่เชื่อว่าปฏิหารย์มีจริง!
 18. คริสตี้ ภรรยาเอสกันตพงศ์ ออกรายการครั้งเเรก เผยเรื่องนี้ที่คนทั้งประเทศเข้าใจผิด
 19. ภรรยาเอส กันตพงศ์ อัพเดตอาการสามี เคลียร์ปมฟื้นมาพูดภาษาไทยไม่ได้
 20. ผู้จัดการ เอส กันตพงศ์ เผยคลิปชวนยิ้ม น้องวาเลนติน่า กำลังใจของทุกคน
 21. คุณแม่เอสสุดซึ้งใจ!! ช่อง7 ไม่ทอดทิ้ง ดูแลค่ารักษาเอส กันตพงศ์ ตั้งเเต่วันเเรก
 22. มดดำเผย เอส กันตพงศ์ ฟื้นขึ้นมาแล้วพูดภาษาไทยไม่ได้
 23. พิธาแสดงความยินดีเอสฟื้น เปิดภาพเคยไปปีนผาด้วยกัน
 24. คิตตี้เล่านาทีเอสฟื้น ตื่นมาจำเมียไม่ได้ เชื่อทุกอย่างจะดีขึ้น
 25. เปิดภาพล่าสุด เอส กันตพงศ์ หลังนอนแอดมิทนาน45วัน
 26. จากปากคุณแม่ ภาพที่วัดดังโพสต์ภาพจริงมั้ย หลังตกเป็นประเด็นใหญ่
 27. คุณเเม่เอส กันตพงศ์ ซาบซึ้งใจขอบคุณคนนี้จ่ายค่ารักษาให้ทั้งหมด
 28. เเพทย์เเถลง เอส กันตพงศ์ พ้นขีดอันตรายหรือยังสรุปป่วยเป็นอะไร
 29. มาแล้ว! ภรรยาเอส กันตพงศ์ โพสต์บอกแบบนี้ หลังพี่เอให้สัมภาษณ์
 30. เอ ศุภชัย น้ำตาไหล เผยอาการเอส กันตพงศ์ ลุกนั่งได้แล้วจริงไหม?
 31. วัดตอบแล้ว หลังคนสงสัย เอส กันตพงส์ฟื้น แต่ปิดข่าว
 32. ชาวเน็ตเสียงเเตกขี่ม้าขาวช่าว เอส กันตพงศ์ หลังมีดราม่าไม่อัพเดทอาการ
 33. ชาวเน็ตป้องภรรยาเอส กันตพงศ์ อาจเพราะเหตุนี้ถึงยังไม่แจ้ง-ฟื้นไม่ฟื้น?
 34. ชาวเน็ตไม่จบ! เเห่เตือน เอส กันตพงศ์ ทำเเบบนี้เเต่เเรกดราม่าคงไม่เกิด
 35. ผจก.เผยอาการล่าสุด เอส กันตพงศ์ เคลียร์ชัดดราม่าปิดข่าวฟื้นแล้ว
 36. เปิดคำตอบ ผจก.เอส กันตพงศ์-วัดดัง ปมดราม่าฟื้นแล้ว ทำไมปิดข่าว?
 37. ชาวเน็ตจุดดราม่า! เอส กันตพงศ์ ฟื้นเเล้วเเต่เงียบไม่อยากบอกใคร?
 38. เพจดัง เปิดภาพล่าสุด เอส กันตพงศ์ ลุกขึ้นนั่ง รอยยิ้มสดใส
 39. เธอคนนี้ รับตกใจมาก ทำบุญไหว้พระขอพรทุกอย่าง เพื่อเอส กันตพงศ์
 40. ชาวเน็ตพูดเป็นเสียงเดียวกัน หลังสังเกตท่านอน เอส กันตพงศ์
 41. รวมภาพรอยยิ้มหวานๆ น้องวาเลนติน่า กำลังใจสำคัญพ่อเอส กันตพงศ์
 42. โซเชียลแห่ส่งกำลังใจ! ภรรยาเอส กันพงศ์ โพสต์ภาพพ่อแม่ลูกจับมือแน่น
 43. ภรรยาเอส กันตพงศ์ โพสต์ภาพสามีพร้อมข้อความบีบหัวใจ
 44. ชาวเน็ตห่วงสภาพจิตใจภรรยาเอส หลังโพสต์ล่าสุดถึงเรื่องสามี
 45. เปิดโพสต์ผจก.แคปชั่นซึ้งถึงเอส บอกมีคนคิดถึง
 46. ภรรยาเอส กันตพงศ์ แจงเรื่องนี้ของสามี เป็นความจริงหรือข่าวลือ?
 47. คิตตี้ ภรรยาเอส โพสต์ขอบคุณหมอที่ช่วยชีวิตสามี ในงานอีเว้นท์ช่อง7
 48. เปิดข้อความซึ้ง “คริสติน่า” เขียนถึง “เอสกันตพงษ์” หลังออกจากไอซียู
 49. ภรรยาเอส กันตพงศ์ โพสต์อีกครั้งบอกแบบนี้..หลังสามีออกจากICU
 50. ข่าวดีที่รอคอย ภรรยาแจ้งข่าว ‘เอส กันตพงศ์’ ในที่สุดคุณพระก็คุ้มครอง
 51. ข่าวลือ เอส กันตพงศ์ สะพัดโซเชียล ผจก.ตอบชัดๆจริงหรือมั่ว?
 52. อัพเดตอาการล่าสุด เอส กันตพงศ์ นี่เเหละข่าวดีที่รอมาครึ่งเดือน
 53. หมอดัง เผยเอส กันตพงศ์ ป่วยเป็นอะไร?อาการแบบนี้ค่อนข้างชัด
 54. คิตตี้ภรรยา เอส กันตพงษ์ เเชร์โมเมนต์สุดน่ารัก เมื่อลูกสาวทำเเบบนี้ให้คุณพ่อ
 55. คิตตี้เผยภาพบีบหัวใจ น้องวาเลนติน่า ตั้งใจทำสิ่งนี้หวังให้พ่อเอสฟื้น
 56. ผจก.เอส กันตพงศ์ เผยความในใจ อ่านแล้วกลั้นน้ำตาไม่อยู่
 57. จับตาละครเรื่องล่าสุดเอส กันตพงศ์ ยังถ่ายไม่เสร็จ ไปต่อหรือเปลี่ยนตัว!
 58. เปิดโพสต์ล่าสุด ภรรยาเอส กันตพงศ์ ถึงสามี ในวันที่ยังไม่ฟื้น
 59. แม่เอส กันตพงศ์ เคลื่อนไหวครั้งแรก ด้วยการทำสิ่งนี้เพื่อลูกชาย
 60. ภรรยาเอส กันตพงศ์ โพสต์ล่าสุดลูกสาวไม่ห่างพ่อ พร้อมแคปชั่นทำน้ำตาซึม
 61. ภรรยาเอส กันตพงศ์ เปิดใจเรื่องสามี ขอบคุณคนนี้..จ่ายค่ารักษา
 62. คิตตี้ ภรรยา เอส กันตพงศ์ เล่าอาการป่วยสามีครั้งเเรก เเพทย์ระบุป่วยโรคนี้
 63. ภรรยาเอส กันตพงศ์ อุ้มลูกสาวเยี่ยมพ่อข้างเตียงไม่ห่าง ภาพนี้บีบหัวใจสุดๆ
 64. เข้าใจความรู้สึก! เเม่เอสโผล่กลางไอจีลูกสะใภ้ หลังเห็นภาพล่าสุดของลูกชาย
 65. ภรรยาเอส กันตพงศ์ เปิดภาพซึ้งลูกสาวเฝ้าข้างเตียงคุณพ่อไม่ห่าง
 66. ภรรยาเอส กันตพงศ์ โพสต์ล่าสุดแบบนี้ คนบันเทิง-แฟนๆแห่ส่งกำลังใจ
 67. ภรรยาเอส กันตพงศ์ อัปเดตอาการสามียังน่าเป็นห่วง
 68. ขอพูดแค่นี้! เต๋า ทีวีพูล อัปเดตอาการเอส กันตพงศ์ ฟังแล้วตกใจรู้สึกไม่ดี
 69. น้ำตาร่วงเลย ผู้จัดการ โพสต์ข้อความถึง เอส กันตพงศ์ และภรรยา
 70. สะเทือนใจ!คิตตี้ ภรรยา เอส กันตพงศ์ โพสต์กลับมาหาลูกนะที่รัก
 71. หมอวรงค์ เผยนาทีตัดสินใจเข้าช่วย เอส กันตพงศ์ ทั้งที่ตอนแรกไม่รู้เป็นใคร
 72. ภรรยาเอส กันตพงศ์ กุมมือสามี พร้อมความในใจทำน้ำตาไหล...
 73. ผู้จัดการ เอส กันตพงศ์ อัพเดตอาการล่าสุด เผยคำอธิฐานอ่านเเล้วน้ำตาไหล
 74. อัพเดตอาการ เอส กันตพงศ์-เศรษฐา ทวีสิน ส่งกำลังใจให้
 75. เปิดข้อความภรรยา เอส กันตพงศ์ หลังทางช่อง7 อัปเดตการรักษา
 76. ดาราหนุ่มดัง ส่งกำลังใจถึงเอส กันตพงศ์ พร้อมเผยตัวตนที่หลายคนไม่รู้
 77. เปิดมุมสุดอบอุ่น เอส กันตพงศ์ กับน้องวาเลนติน่า ลูกสาวตัวน้อย
 78. เปิดคลิป เอส กันตพงศ์ โพสต์โรคหัวใจ ไม่ใช่เรื่องไกลตัว ก่อนช็อกหมดสติ
 79. เปิดโพสต์ นาว ทิสานาฏ เคลื่อนไหวด่วน ถึงเอส กันตพงศ์ หลังหมดสติ
 80. เปิดโพสต์นางเอกคู่จิ้น เอส กันตพงศ์ อ่านเเล้วรู้เลยเป็นที่รักของคนทั้งช่อง 7
 81. ปุ้ม เปรมสุดา เผยนาทีเอสวูบหมดสติ ล่าสุดตอบสนองต่อการรักษา
 82. เปิดภาพ เอส กันตพงศ์ ในงานอีเว้นท์ช่อง ก่อนวูบหมดสติไม่รู้ตัว
 83. อัปเดตอาการล่าสุด เอส กันตพงศ์ หลังวูบหมดสติกลางอีเวนต์
 84. ส่องข้อความ เหล่าคนบันเทิงเคลื่อนไหวหลัง เอส กันตพงศ์ วูบหมดสติ
 85. ภรรยาเอส กันตพงศ์ ขอช่วยอธิษฐาน สามีวูบหมดสติอาการน่าเป็นห่วง
 86. ช็อค!เอส กันตพงศ์ หมดสติกลางอีเวนต์ช่อง หมอดูอาการวันต่อวัน

 87. >> ดูทั้งหมด :ส่งกำลังใจ เอส กันตพงศ์ วูบหมดสติหามส่งรพ.


เครดิต :
 

ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์