เครียด - ซึมเศร้า รักษาที่ไหน?

เครียด - ซึมเศร้า รักษาที่ไหน?


เครียด - ซึมเศร้า รักษาที่ไหน?


เบอร์โทรสายด่วนและรายชื่อโรงพยาบาลที่มีจิตแพทย์ให้การรักษาโรคซึมเศร้า เป็นข้อมูลจำเป็นที่ทุกคนต้องมี เพราะสามารถแนะนำและส่งต่อให้คนรอบข้างที่มีภาวะเครียดหรือเสี่ยงซึมเศร้าได้ เพื่อให้ได้รับการรักษาที่ถูกวิธี

สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย รวมรายชื่อโรงพยาบาลและคลินิกรัฐ-เอกชนทั่วประเทศ ที่มีจิตแพทย์ให้บริการ จิตแพทย์ทั่วไปจะตรวจรักษาผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป หากอายุน้อยกว่า 18 ปี ต้องพบจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

 

ในการใช้บริการ แนะนำให้โทรสอบถามรายละเอียดก่อนล่วงหน้า ทั้งตารางออกตรวจ คิวนัด และค่ารักษาพยาบาล (กรณีโรงพยาบาลเอกชน)

 

สำหรับผู้ที่ยังไม่แน่ใจว่าความกังวลและความเครียดที่มีอยู่จะเข้าข่ายภาวะซึมเศร้าหรือไม่ แนะนำให้โทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิตก่อนไปพบจิตแพทย์ที่โรงพยาบาล เพื่อพูดคุยคัดกรองในเบื้องต้น


เครียด - ซึมเศร้า รักษาที่ไหน?


โทรสายด่วน ปรึกษาปัญหาเบื้องต้น

สายด่วนที่สามารถโทรขอคำปรึกษา เพื่อแนะนำการส่งต่อไปยังจิตแพทย์ของกรมสุขภาพจิต และหน่วยงานต่าง ๆ มีดังนี้

1. สายด่วน 1323 / เบอร์นี้สำหรับพูดคุยปรึกษา ผู้ที่ให้คำปรึกษาส่วนใหญ่เป็นนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ พยาบาลวิชาชีพ

2. Depress we care โรงพยาบาลตำรวจ สายด่วน 081-932-0000

3. สมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย โทร. 02-713-6793 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 12.00-22.00 น.

 

เมื่อปรึกษาสายด่วนแล้ว หากมีความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าเจ้าหน้าที่จะแนะนำโรงพยาบาลตามสิทธิรักษาพยาบาลใกล้บ้านหรือที่สะดวก เพื่อให้เข้าดำเนินการต่อต่อรักษาโรคต่อไปเครียด - ซึมเศร้า รักษาที่ไหน?


รายชื่อ "โรงพยาบาลรัฐบาล" ที่มีจิตแพทย์ ในกรุงเทพฯและปริมณฑล

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล
โรงพยาบาลกลาง
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (รับเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งของ รพ.)
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แผนกจิตเวช อาคาร ภปร ชั้น 12 โทร. 0-2256-4000, 0-2256-5180, 0-2256-5182
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ
โรงพยาบาลตากสิน
โรงพยาบาลตำรวจ
โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีโรงพยาบาล นครปฐม
โรงพยาบาล สมุทรสาคร
โรงพยาบาลพร้อมมิตร (รพ.บ้านแพ้ว สาขาพร้อมมิตร)
โรงพยาบาลปทุมธานี
โรงพยาบาลพระมงกุฎฯ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุยเดช
โรงพยาบาลมเหสักข์
โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลรามาธิบดี หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกจิตเวชศาสตร์ อาคาร 4 ชั้น 2 โทร 02-201-1235 หรือ 02-201-1726
โรงพยาบาลเลิดสิน
โรงพยาบาลศิริราช
โรงพยาบาลศรีธัญญา คลินิกคลายเศร้า (โรคซึมเศร้า) ทุกวันพุธ เวลา 08.00-12.00 น. โทร 02-528-7800 ต่อ 57164
โรงพยาบาลสงฆ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (รพ.ชลประทาน จ.นนทบุรี)
ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง
ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง สายด่วนสุขภาพจิต 02-391-2962
ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา
ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน
ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ (เดิมชื่อ โรงพยาบาลนิติจิตเวช)
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
สถาบันธัญญารักษ์ (สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี)
สถาบันประสาทวิทยา
สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ

เครียด - ซึมเศร้า รักษาที่ไหน?


รายชื่อ "โรงพยาบาลเอกชน" ที่มีจิตแพทย์ ในกรุงเทพฯและปริมณฑล

โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
โรงพยาบาลกรุงเทพ
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
โรงพยาบาลคามิลเลียน
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
โรงพยาบาลเซ็นต์หลุยส์
โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
โรงพยาบาลไทยนครินทร์
โรงพยาบาลธนบุรี


โรงพยาบาลนครธน
โรงพยาบาลนนทเวช
โรงพยาบาลนวมินทร์1
โรงพยาบาลนวมินทร์9
โรงพยาบาลบางนา1
โรงพยาบาลบางนา2
โรงพยาบาลบางโพ
โรงพยาบาลบางมด
โรงพยาบาลบางปะกอก9 อินเตอร์เนชั่นแนล
โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
โรงพยาบาลบีแคร์
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
โรงพยาบาลประชาพัฒน์ (เดิมชื่อ นวมินทร์2)
โรงพยาบาลปิยะมินทร์ สมุทรปราการ

โรงพยาบาลปิยะเวท
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย4
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ
โรงพยาบาลเปาโล สะพานควาย
โรงพยาบาลพญาไท1
โรงพยาบาลพญาไท2
โรงพยาบาลพญาไท3
โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์
โรงพยาบาลพระราม9
โรงพยาบาลพระราม2
โรงพยาบาลเพชรเวช
โรงพยาบาลแพทย์รังสิต
โรงพยาบาลภัทรธนบุรี
โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
โรงพยาบาลมนารมย์
โรงพยาบาลเมโย

โรงพยาบาลรามคำแหง
โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ
โรงพยาบาลลาดพร้าว
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
โรงพยาบาลวิภาราม (นนทบุรี)
โรงพยาบาลวิภาวดี
โรงพยาบาลเวชธานี
โรงพยาบาลศิครินทร์
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
โรงพยาบาลศรีวิชัย1
โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
โรงพยาบาลสายไหม
โรงพยาบาลสินแพทย์
โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์ (เดิมชื่อ กรุงธน2)
โรงพยาบาลหัวเฉียว
โรงพยาบาล World Medical Center

เครียด - ซึมเศร้า รักษาที่ไหน?


รายชื่อ "คลินิกจิตเวช" ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รายละเอียดเกี่ยวกับการรักษาและค่าใช้จ่าย ขอให้ติดต่อสอบถามทางคลินิกโดยตรง

 

คลินิกแพทย์นพดล

761/46 ซอยสาธุประดิษฐ์58 ใกล้วัดดอกไม้ พระรามสาม แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เปิดวันจันทร์-เสาร์ 17.30 - 19.30น. ,วันอาทิตย์ 8.30 - 10.30 น. โทร.02-294-4939 ,065-504-4939

 

คลินิกบางกอกเฮลท์ฮับ

นพ.กัมปนาท ตันสิถบุตรกุลชั้น 3 อาคารสีลม 64 สีลม โทร.02-632-8232, 086-377-8171 www.bangkokhealthhub.com

 

Chanin Clinic

นพ.ชนินทร์ 89/3 หมู่บ้าน วิสต้าปาร์คแจ้งวัฒนะ ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ. ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทร 092-248-2462ระวีลักขณคลินิกเวชกรรม

พญ.นฤมล 112/121 ถ.เรวดี อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 02-951-4018

 

สมรักจิตเวชคลินิก

62/8 ประชาราษฎร์1 (12) ประชาราษฎร์สาย1 บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800 เปิดวันจันทร์/อังคาร/พฤหัส เวลา 18.00 - 22.00น. โทร 02-5867627


นิพัทธิ์คลินิกแพทย์

นพ.นิพัทธิ์ การญจนธนาเลิศ 2024/37 ซอย สุขุมวิท 50 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.10150 โทร.02-331-0642

 

คลินิกแพทย์วิเชียร

นพ.วิเชียร ดีเป็นธรรม จ.นนทบุรี หยุดวันจันทร์ 089-4828290 ,02-9674391 www.drwichian.com


Mind and Mood Clinic

ผศ.พญ. ศุภรา เชาว์ปรีชา 94 ซอยพหลโยธิน 32 ถ.พหลโยธิน แขวง จันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ 02-561-0210 ,02-561-0211 เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00-21.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00-20.00 น.

 

กายใจคลินิก (Body and Mind Clinic)

นพ.พร ทิสยากร อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 2 เปิดจันทร์-ศุกร์ 16:30-20:00 น. เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ 10:00-16:00 น. โทร 093-332-2511 www.bodyandmindclinicbkk.com

 

เติมสุขคลินิก

34 ซอยพัฒนาการ 61 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม. 10250 เปิดวันอังคาร-ศุกร์ 17.00-19.00 น.วันเสาร์-อาทิตย์ 9.00-18.00น. โทร 095-950-9050

 

คลินิกหมอสมชาย

119 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 เปิดทำการวันอังคาร,พฤหัส 17.00 -19.00 น. วันเสาร์ 09.00 - 15.00 น. โทร. 095-7099275 ,02-5276025

 


เครียด - ซึมเศร้า รักษาที่ไหน?


รายชื่อ คลินิก - รพ.ที่มีจิตแพทย์ ในต่างจังหวัด
ภาคเหนือ

โรงพยาบาลจอมทอง จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลเชียงใหม่-ราม (เอกชน)
โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (โรงพยาบาลสวนดอก)
โรงพยาบาลสวนปรุง (จ.เชียงใหม่)
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ (เอกชน) จ.เชียงราย
โรงพยาบาลน่าน
โรงพยาบาลแพร่
โรงพยาบาลลำปาง
โรงพยาบาลลำพูน
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน
โรงพยาบาลสุโขทัย
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ (จ.เชียงใหม่)
[ หมายเหตุ : จ.พะเยา ไม่มีจิตแพทย์ประจำ มีจิตแพทย์จาก จ.แพร่ ไปออกตรวจเดือนละ1ครั้ง ต้องสอบถามทางโรงพยาบาลว่าเป็นวันที่เท่าไหร่ในแต่ละเดือน ]คลินิกนายแพทย์ศิริศักดิ์ เชื้อชวลิต

ตรงข้ามตำรวจท่องเที่ยวแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00-20.00 น. วันเสาร์ เวลา 9.00-12.00 น. เวลา 17.00-20.00 น.หยุดวันอาทิตย์ เบอร์โทรศัพท์ 084-2346245

 

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางจิตเวชหมอแพรว
พญ.แพรว ไตรลังคะ 146/117 หมู่บ้านพิณธนา ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ เมือง อุตรดิตถ์ 53000 โทร. 055-411-771

คลินิกแพทย์หญิงนฤมล จ.แพร่


เครียด - ซึมเศร้า รักษาที่ไหน?


ภาคตะวันตก

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา (จ.กาญจนบุรี)
โรงพยาบาลแม่สอด (จ.ตาก)
โรงพยาบาลราชบุรี
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (จ.ตาก)
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัด สุพรรณบุรี
โรงพยาบาล หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
โรงพยาบาล บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี
โรงพยาบาลนภาลัย (เดิมชื่อรพ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม)


เครียด - ซึมเศร้า รักษาที่ไหน?


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โรงพยาบาลครบุรี (จ.นครราชสีมา)
โรงพยาบาลค่ายสุรนารี (จ.นครราชสีมา)
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
โรงพยาบาลชัยภูมิ
โรงพยาบาลเทพรัตน์ (จ.นครราชสีมา)
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
โรงพยาบาลปากช่อง (จ.นครราชสีมา)
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ (จ.อุบลราชธานี)
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โรงพยาบาลมหาสารคาม
โรงพยาบาลยโสธร
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
โรงพยาบาลสกลนคร
โรงพยาบาลสุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


คลินิกหมอมงคล

67/3 ถ.เดชอุดม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 เปิดวันจันทร์-ศุกร์ 17.00-20.00 น.วันเสาร์ 9.00-12.00 น. และ 17.00-20.00 น. โทร 081-5937471

 

คลินิกแพทย์หญิงโชติมา

9/14 ถ.เอื้ออารีย์ (เยื้องธนาคารกสิกร) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เลย 42000 เปิดเฉพาะวันเสาร์ 10.00-12.00 น. และ 17.00-19.00 น.โทร 082-8403670

 

คลินิกสุขภาพใจ

พญ.พิยะดา หาชัยภูมิ โรงแรมเลยพาวิลเลี่ยน 111/1 ถ.เลย-ด่านซ้าย จ. เลย โทร.088-560 1112

 

คลินิกสุขภาพจิตหมอวิวัฒน์

195/1 ถ.อุปลีสาน ต.ในเมือง เทศบาลนครอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 เปิดวันจันทร์-ศุกร์ 18.00-20.00 น. วันเสาร์ 9.00-15.00 น. หยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทร 093-614-9635

 

คลินิกสุขภาพจิตนายแพทย์เจษฎา

145/1-2 ถ.สุขาอุปถัมภ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร. 088-0780588


คลินิกสุขภาพจิตหมอการุญพงศ์

228/2 ถ.ยมราช ต.ในเมือง อ.เมืองจ.นครราชสีมา 30000 จันทร์-พุธ-ศุกร์ 17.00-20.00 น. เสาร์ 9.00-12.00 น. โทร. 090-292-0284

 

ศิริณาการแพทย์

212/24 เซนทาราซิตี้ ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 เปิดจันทร์ อังคาร พุธ ศุกร์ 17.00-20.00 น , เสาร์ 9.00-12.00 น. (หยุดวันพฤหัสและอาทิตย์) โทร. 094-5305178

 

ขอนแก่นการแพทย์คลินิกจิตเวช

พญ. สิริกุล ใจเกษมวงศ์ 212/9 ม.2 หมู่บ้าน ZENTARA CITY ชาตะผดุง ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 เปิดวันจันทร์ - วันศุกร์ และวันหยุด 12.30-13.00 น และ 17.30-20.00 น.
วันพฤหัสบดี17.30-20.00 น. วันเสาร์ 09.30-13.00 น. และ 17.00-19.00 น. ปิดทุกวันอาทิตย์ โทร 063-8963595, 061-6541962

 

คลินิกหมอปิยนุช

897/4 ถ.อุบล ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 เปิดวันจันทร์ถึง ศุกร์ 17.00 - 20.00 ,วันเสาร์ 9.00 - 12.00, 17.00 - 20.00 โทร 062-196-5658


เครียด - ซึมเศร้า รักษาที่ไหน?


ภาคกลาง

โรงพยาบาลกำแพงเพชร
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช (จ.สุพรรณบุรี)
โรงพยาบาลนครนายก
โรงพยาบาลนครสวรรค์
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
โรงพยาบาลพระพุทธบาท (จ.สระบุรี)
โรงพยาบาลพิจิตร
โรงพยาบาลพุทธชินราช (จ.พิษณุโลก)
โรงพยาบาลสระบุรี
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ (จ.นครสวรรค์)
โรงพยาบาลสิงห์บุรี
โรงพยาบาลอานันทมหิดล (จ.ลพบุรี)
โรงพยาบาลอ่างทอง
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ.นครนายก)
ภาคกลาง และ ภาคตะวันออก


คลินิกแพทย์ฟ้าสินีเวชกรรม

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก เปิดวันอังคาร,พฤหัส,ศุกร์ 17.00-20.00 น. และเสาร์ 9.00-12.00 น. ติดต่อ 06-5423-4577 ,055-906678

 

บ้านรักษ์ใจคลินิกจิตเวช

พญ.อรวรรณ จตุรสิทธา 693/6 ถ.บึงพระจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 เปิดบริการวันจันทร์- พฤหัส 17.00 - 20.00 น., เสาร์ 9.00 -15.00 น. โทร 091-0310089

 

คลินิกแพทย์หญิงน้ำทิพย์

15,17ถ.ไสฤาไท อ.เมืองจ.พิษณุโลก 65000 เปิดวันจันทร์-เสาร์ 9.00-15.00 น. โทร 089-7841217

 

คลินิกหมอกัลยา

2/23 ถ.ราษฎร์รวมใจ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร เปิดวันจันทร์-ศุกร์ 17.00-19.00 น. ,วันเสาร์-อาทิตย์ 9.30-11.30 น.ปิดทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทร. 088-172-5658

 


เครียด - ซึมเศร้า รักษาที่ไหน?


ภาคตะวันออก

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา
โรงพยาบาลกรุงเทพ ระยอง
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ (จ.ปราจีนบุรี)
โรงพยาบาลชลบุรี
โรงพยาบาลบางละมุง จ.ชลบุรี
โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา
โรงพยาบาลพระปกเกล้า (จ.จันทบุรี)
โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลระยอง
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา (จ.ชลบุรี)
โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี
โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ (จ.ชลบุรี)


คลินิกเวชกรรมหมอภาสกร - ตั้ม

42/6 ถ.ศรีโสธรตัดใหม่ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โทร. 097-247-2215

 

คลินิกแพทย์ธรรมิกา

ริม ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี เปิดวันอาทิตย์ - พฤหัสบดี เวลา 15.00-20.00 น. โทร 087-9926993

 

คลินิกหมอพีรพล

15/1 ถ.ภักดีบริรักษ์ อ.เมือง จังหวัดระยอง เปิดวันจันทร์-พฤหัส 16.45-19.00 น. และวันอาทิตย์ที่ 1,3,5 ของเดือน 16.45-19.00 น. โทร 064-213-1212

 

Indochina clinic
อินโดจีนคลินิก โดย นพ.กรกต อ.อรัญประเทศ จ. สระแก้ว 27120 โทร 080-826-0135


เครียด - ซึมเศร้า รักษาที่ไหน?


ภาคใต้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โรงพยาบาลกรุงเทพ สมุย
โรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ่
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
โรงพยาบาลตะกั่วป่า (จ.พังงา)
โรงพยาบาลท่าศาลา (จ.นครศรีธรรมราช)
โรงพยาบาลทุ่งสง (จ.นครศรีธรรมราช)
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ สงขลา (เกาะยอ)
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ ปัตตานี
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
โรงพยาบาลปัตตานี
โรงพยาบาลพัทลุง
โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลยะลา
โรงพยาบาลราษฏร์ยินดี (จ.สงขลา)
โรงพยาบาลวชิระ ภูเก็ต
โรงพยาบาลศูนย์ตรัง
โรงพยาบาลสงขลา
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ (จ.สุราษฎร์ธานี)
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี


คลินิกแพทย์ธิติพันธ์

สามแยก กม.0 ถนนธราธิบดี อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี เปิดวันอังคาร-ศุกร์ 17.30-20.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ 9.00-16.00 น. โทร. 077-31-2222

 

คลินิกรัษ์จิต

เลขที่ 107/32 กม.18 ฝั่งมา กม.0 ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 วันจันทร์ อังคารและศุกร์ 18.00 - 20.00น. วันหยุด 9.00 -17.00 น. โทร 093-925-5356

 

คลินิกหมอตาล

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.ชุมพร

 

แฮปปี้คิดส์คลินิกเวชกรรม

155/6 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โทร. 075-347-779, 089-197-8877

 

คลินิกแพทย์หญิงดลฤดี

พญ.ดลฤดี เพชรสุวรรณ 45/15 อาคารเจริญอพาร์ทเม้น ถ.รัษฎา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075-216-989


คลินิกหมอภัทราพร

(ตรงข้าม รพ.จิตเวชสงขลาฯ) 717/2 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา โทร .074-322-844 จันทร์,พุธ-ศุกร์ 17.00-19.30 น. / เสาร์ 9.00-12.00 น., 17.00-19.30 น. ปิดวันอังคาร และวันอาทิตย์

 

คลินิกจิตเวชนายแพทย์ชูเกียรติ
438 ถ.ศุภสารรังสรรค์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 เปิดวันจันทร์-ศุกร์ 17.00-20.00น., วันเสาร์ 9.00-17.00น. หยุดวันอาทิตย์ โทร.074-818108


หมอณัฐนัยนาคลินิก

พญ.ณัฐนัยนา อนันต์ศิริภัณฑ์ จ.ภูเก็ต เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 17.00-19.00 น. วันอาทิตย์ 13.00-15.00 น. ,หยุดวันเสาร์ โทร. 083 790-4166, 076-524-181

 

คลินิกหมออมรรัตน์

26/147 ม.5 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82190 เปิดวันจันทร์ - ศุกร์ 17.00 - 20.30 น. อาทิตย์ 15.00 - 20.30 น. ปิดวันเสาร์ โทร. 083-647-7053


คลินิกหมอกาญจนา

219/24 ถ.เทวบุรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โทร 075 358 532

 

คลินิกหมอสรินญพร

ถ.กระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง กระบี่ โทร 075-813006

 

คลินิกแพทย์หญิงธวัลรัตน์

37/1 ถ.ดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เปิดวันจันทร์-ศุกร์ 17.00-20.00 ,เสาร์ 9.00-15.00 หยุดวันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ โทร 093-576-6638

 

บางไทร คลินิก

พญ.ชนิกา ศฤงคารชยธวัช 20 ม.1 ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110 เปิดวันศุกร์ 17.30-20.00 น. วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ 08.00-20.00 น. โทร 062-230-8080


เครดิต :
เครดิต : เนื้อหาข่าว คุณภาพดี Thai PBS


ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์